<address id="z5jjx"></address> <address id="z5jjx"></address>
   <noframes id="z5jjx"><address id="z5jjx"></address>

   <form id="z5jjx"></form>
   <em id="z5jjx"></em><address id="z5jjx"></address><noframes id="z5jjx"><address id="z5jjx"></address>

    FXY-A01 850x648.jpg

    · 脉搏血氧仪提供了以无创方式测量血氧饱和

    度或动脉血红蛋白饱和度的方法。

    · 脉搏血氧仪还可以检测动脉脉动,

    因此也可以计算并告知病人的心率。

    · 脉搏血氧仪是测量病人动脉血液中

    氧气含量的一种医疗设备。

    FXY-A01 850x648.jpg

    500彩票投注